استخدام 4 رديف شغلي يك مركز خدمات پس از فروش معتبردر تهران

تاریخ انقضا :1398/4/18

کد :90966

يك مركز خدمات پس از فروش معتبر در تهران با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻تكنسين تعميرات الكترونيك led وlcd -  خانم و آقا   
   حداقل فوق ديپلم رشته الكترونيك (فقطالكترونيك)
   خانم جهت تعميرات داخل مركز
   آقا باوسيله نقليه جهت سرويس خارج ازمركز
   حداقل سن 27
   سابقه كار حداقل 2سال درضميمه الكترونيك

🔻تكنسين تعمير ونصب لوازم خانگي - آقا   -  حداقل ديپلم
   باوسيله نقليه (جهت سرويس خارج از مركز)
   حداقل سن 25
   سابقه كار 2سال

🔻تكنسين نصب وتعمير كولرهاي اسپيلت -  آقا   -  حداقل ديپلم
   باوسيله نقليه (جهت سرويس خارج از مركز)
   حداقل سن 25 سال
   سابقه كار2سال

🔻نيروي خدمات جهت نظالفت وامور خدماتي - 1نفر   -  حداقل ديپلم
   ساعت كار 9 الي 19
   محل كار تهران خيابان دماوند
ايميل: manoochehrii@yahoo.com 

 

 

سایت های مرتبط