استخدام كارشناس شيمي كاربردي يك شركت توليدي معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/18

کد :90974

به كارشناس شيمي كاربردي با حداقل ۲ سال سابقه جهت همكاري در يك شركت معتبر در زمينه بهسازي آبهاي صنعتي واقع در كيلومتر ۱۹ جاده قديم كرج نيازمنديم.
آدرس ايميل: water.dep60@yahoo.com
 

 

 

سایت های مرتبط