استخدام 9 رديف شغلي يك گروه صنعتي بيمه معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/18

کد :91055

يك شركت معتبر در صنعت بيمه دعوت به همكاري مي نمايد:

101 كارشناس بيمه مديريت بيمه و كليه رشته هاي مهندسي كارشناسي 3 سال مرد/ زن
102 كارشناس بيمه هاي درمان پزشكي عمومي- علوم آزمايشگاهي- پيراپزشكي- پرستاري- مدارك پزشكي كارشناسي- كارشناسي ارشد- دكتري 3 سال مرد/زن
103 اكچوئري بيم سنجي كارشناسي ارشد - مرد/ زن
104 كارشناس حسابداري و سهام حسابداري- مديريت مالي كارشناسي- كارشناسي ارشد 3 سال مرد/زن
105 كارشناس بازاريابي مديريت بازرگاني- مديريت بازاريابي-MBA كارشناسي- كارشناسي ارشد 3 سال مرد/ زن
106 كارشناس منابع انساني و آموزش مديريت منابع انساني- مديريت دولتي- مديريت آموزش- مهندسي صنايع- MBA كارشناسي- كارشناسي ارشد 3 سال مرد/زن
107 كارشناس فناوري اطلاعات مهندسي نرم افزار- مهندسي سخت افزار- مديريت فناوري اطلاعات كارشناسي- كارشناسي ارشد 3 سال مرد/ زن
108 كارشناس طرح و برنامه مهندسي صنايع (كليه گرايش ها) كارشناسي- كارشناسي ارشد 3 سال مرد/ زن
109 كارشناس مطالعات و برنامه ريزي مهندسي مالي- رياضيات مالي كارشناسي ارشد 3 سال مرد/زن
■ فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي معتبر (روزانه- شبانه) در اولويت هستند.
■ متقاضيان مي توانند مشخصات و سوابق كاري خود را به آدرس mtinc.recruitment@gmail.com  ارسال نمايند. رزومه هايي كه عنوان شغلي يا كد شغل در قسمت Subject ايميل
درج نشده باشد ترتيب اثر داده نمي شوند.
 

 

 

سایت های مرتبط