استخدام مدير بازرگاني خارجي يك شركت معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/18

کد :91056

يك شركت معتبر توليدي به يك نفر مدير بازرگاني خارجي  با شرايط ذيل نياز دارد
مسلط به زبان انگليسي داراي مدرك تحصيلي مرتبط داراي ده سال سابقه كار
واجدين شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل : a.hassankhani@varziran.com
 


 

 

سایت های مرتبط