استخدام چندين رديف شغلي يك شركت معتبر صنعت بيمه در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/25

کد :91179

 يك شركت معتبر در صنعت بيمه دعوت به همكاري مي نمايد:

101    كارشناس بيمه    مديريت بيمه و كليه رشته هاي مهندسي    كارشناسي    3 سال    مرد/ زن
102    كارشناس بيمه هاي درمان    پزشكي عمومي- علوم آزمايشگاهي- پيراپزشكي- پرستاري-  مدارك پزشكي    كارشناسي- كارشناسي ارشد- دكتري    3 سال    مرد/زن
103    اكچوئري    بيم سنجي    كارشناسي ارشد    -    مرد/ زن
104    كارشناس حسابداري و سهام    حسابداري- مديريت مالي    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/زن
105    كارشناس بازاريابي    مديريت بازرگاني- مديريت بازاريابي-MBA     كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/ زن
106    كارشناس منابع انساني و آموزش    مديريت منابع انساني- مديريت دولتي- مديريت آموزش- مهندسي صنايع- MBA     كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/زن
107    كارشناس فناوري اطلاعات    مهندسي نرم افزار- مهندسي سخت افزار- مديريت فناوري اطلاعات    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/ زن
108    كارشناس طرح و برنامه    مهندسي صنايع (كليه گرايش ها)    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/ زن
109    كارشناس مطالعات و برنامه ريزي    مهندسي مالي- رياضيات مالي    كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/زن

■ فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي معتبر (روزانه- شبانه) در اولويت هستند.
■ متقاضيان مي توانند مشخصات و سوابق كاري خود را به آدرس mtinc.recruitment@gmail.com  ارسال نمايند. رزومه هايي كه عنوان شغلي يا كد شغل در قسمت Subject ايميل
 درج نشده باشد ترتيب اثر داده نمي شوند.


 

 

 

سایت های مرتبط