استخدام يك شركت معتبر ساختماني واقع در بندر عباس

تاریخ انقضا :1398/4/31

کد :91344

 به يك نفر كارشناس كنترل كيفي با تحصيلات ليسانس معماري / عمران با حداقل ۵ سال ترجيحا با تجربه در مراكز تجاري در يك شركت معتبر ساختماني در بندر عباس نيازمنديم.
آدرس ايميل: cv@anamissazan.com

 

 

سایت های مرتبط