استخدام كادر مالي و حسابداري يك شركت بازگاني فعال در زمينه واردات و پخش لوازم خانگي در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/31

کد :91347

 شركت بازگاني آرنگ تجارت پويا فعال در زمينه واردات و پخش لوازم خانگي ، جهت تكميل كادر حسابداري خود به نيروي متعهد و كارآمد جهت حسابدار ارشد  و حسابدار و كمك حسابدار با شرايط ذيل استخدام مينمايد:‏
حسابدار ارشد 
تسلط كامل به امور حسابداري، داراي مدرك فوق ليسانس حسابداري ، حداقل ۷سال سابقه كار حرفه اي، ‎تنظيم دفاتر مالي ، صورتحساب فصلي ، تسلط به نرم افزارهاي مالي و اكسل، منظم، پيگير ، فعال و مسئوليت پذير ، داراي حسن برخورد ،  رضايت نامه حسن انجام كار از محل كار قبلي 
حسابدار 
تسلط كامل به امور حسابداري، داراي مدرك ليسانس حسابداري ، حداقل ۳ سال سابقه كار منظم ، ‎تسلط به نرم افزارهاي مالي و اكسل، منظم، پيگير ، فعال و مسئوليت پذير ، داراي حسن برخورد با رضايت حسن انجام كار از محل كار قبلي خود 

كمك حسابدار 
مسلط به امور حسابداري و بايگاني ، داراي مدرك ليسانس حسابداري ، حداقل ۱ سال سابقه كار منظم ، ‎تسلط به نرم افزارهاي مالي و اكسل، منظم، پيگير ، فعال و مسئوليت پذير ، داراي حسن برخورد 

محل كار بازار لوازم خانگي، خيابان صابونيان

روزهاي كاري: شنبه تا چهار شنبه ٩ الي ١٧ و پنجشنبه ها ٩ الي ١٤
واجدين شرايط، روزمه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‎:
Mykitchenco@yahoo.com 
 

 

 

سایت های مرتبط