جذب گسترده سرباز امريه در بنياد ملي نخبگان واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/31

کد :91349

بنياد ملي نخبگان در نظر دارد بر اساس مجوز ستاد كل نيروهاي
مسلح و با هدف تقويت نيروي انساني كارشناسي و بازطراحي سامانه ها و سيستم
هاي نرم افزاري خود، نسبت به جذب تعدادي نيروي امريه در ستاد بنياد (تهران)
از بين دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد و مشمول خدمت نظام وظيفه در چند
رشته به شرح زير و از طريق بررسي رزومه و انجام مصاحبه اقدام نمايد:

رشته هاي مورد نياز

مهندسي كامپيوتر

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي صنايع

مهارت هاي مورد نياز

آشنايي با مفاهيم پايگاه داده و تسلط بر MYSQL

آشنايي با كامپيوتر و الگوريتم و محاسبات

آشنايي با زبان كوئري نويسي

آشنايي با كدنويسي به زبان هاي جاوا و جاوا اسكريپت

آشنايي با سيستم هاي فرايندساز (BPMS)

توانمندي حل مسايل و تحليل فرايندهاي كسب و كار

شرايط عمومي متقاضيان

متقاضيان بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:

خانواده ايثارگران

ايتام

متاهل

معاف از رزم

تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي

بورسيه سازمان مربوط

خدمت در مناطق محروم ضريب ۵ و بالاتر

نخبگان، استعدادهاي برتر، قاريان قران، حافظان قران

شرايط اختصاصي

مقطع تحصيلي، حداقل كارشناسي ارشد

دانش آموختگان دكتري در تمام رشته هاي تحصيلي دانشگاههاي داخل و خارج (مورد تاييد وزارت علوم)

دانش آموختگان دوره هاي ارشد دانشگاههاي داخل و خارج (مورد تاييد وزارت علوم)

يكي از مقاطع تحصيلي دانش آموختگان داخل بايد در دانشگاه دولتي بوده باشد

عدم غيبت در اخذ برگه آماده به خدمت

داشتن حداقل معدل ۱۶ در مقطع كارشناسي ارشد

بومي
استان مربوطه بودن (محل تولد با استان مورد تقاضا يكي باشد و يا حداقل ۵
سال از سنوات تحصيلي ابتدايي تا دانشگاهي را به صورت پيوسته در استان مورد
تقاضا طي نموده باشد).

خويشاوند درجه يك كاركنان معاونت توسعه مديريت و منابع و يا بنياد ملي نخبگان نباشد.

مدارك مورد نياز متقاضي در زمان درخواست:

تكميل و ارايه فرم درخواست خدمت نظام وظيفه

تصوير صفحات شناسنامه

تصوير كارت ملي

تصوير آخرين مدرك تحصيلي

سه قطعه عكس پرسنلي جديد

دارك دال بر بومي بودن

مدارك دال بر ايثارگري (در صورت ايثارگري)

متقاضيان در صورت برخورداري از شرايط عمومي و اختصاصي بنياد مي توانند رزومه خود را جهت اقدامات بعدي به نشاني الكترونيك tosea@bmn.ir ارسال نمايند.


 

 

سایت های مرتبط