استخدام دندانپزشك در مركز تخصصي دندانپزشكي حضرت قائم ناجا در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/31

کد :91353

 

دندانپزشك در مركز تخصصي دندانپزشكي حضرت قائم ناجا از دندانپزشكان دعوت به همكاري مي نمايد.

دندانپزشك ، متخصص ، ترميم اندو ، ارتدونسي، پروتز، جراح لثه ، جراح  فك، اطفال و تشخيص

تلفن : ۴۶۰۸۵۰۶۳ – ۴۶۰۸۵۱۰۴ داخلي ۱۱۹

يا مراجعه حضوري به : انتهاي همت غرب ، خيابان آبشار ، جدي اردبيلي ، جنب دانشگاه امين ، درمانگاه تخصصي حضرت قائم عج ناجا


 

 

سایت های مرتبط