استخدام گسترده و جديد دانشگاه علوم پزشكي استان البرز

تاریخ انقضا :1398/4/23

کد :91354

                                                جذب نيرو در دانشگاه علوم پزشكي البرز
دانشگاه علوم پزشكي البرز در قسمت دياليز بيمارستان هاي تابعه خود از تعداد 88 نفر نيروي پرستار و كمك پرستار طبق شرايط عمومي و تخصصي كه در ذيل اشاره شده پس از بررسي رزومه و انجام مصاحبه تخصصي به صورت شركتي دعوت به همكاري مي نمايد.

افراد متقاضي مي توانند از روز سه شنبه 18 لغايت روز يكشنبه 23 تيرماه در ساعات اداري به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني البرز طبقه همكف مراجعه نمايند.

شرايط عمومي پذيرش نيروي شركتي

1- داشتن تابعيت ايراني

2- تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني جهت متقاضيان آقا ( ملاك محاسبه تاريخ پايان خدمت سربازي/ معافيت دائم آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد.)

5- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روان گردان

6- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر

7- داشتن سلامت جسماني رواني و توانايي براي انجام كاري كه براي آن جذب مي شوند ( طبق نظر كميسيون پزشكي يا گروه طب كار دانشگاه و شركتهاي طب كار داراي مجوز قانوني.)

8- داشتن گواهي پايان طرح و يا معافيت از طرح

شرايط اختصاصي پذيرش نيروي شركتي رشته پرشتاري

1- داشتن حداقل 20 و حداكثر 40 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد

2- پرستاراني كه سابقه خدمت در بخش دياليز را دارند در اولويت مي باشند.

3- پرستاران شاغل در بخش دياليز استان البرز با ارائه رضايت از عملكرد از مركز درماني در اولويت پذيرش خواهند بود.

4- دارا بودن گواهينامه ضمن خدمت و يا بازآموزي در خصوص دوره آموزشي دياليز يا گواهي دوره آموزشي بخشهاي ويژه.

5- رعايت تكريم بيماران و اخلاق مداري
شرايط اختصاصي پذيرش نيروي شركي رشته كمك پرستاري

 1- داشتن حداقل 20 سال و حداكثر 35 سال تمام

2- دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم به بالا.

3- دارا بودن مدرك يك ساله كمك پرستاري معتبر. ( مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت)

4- رعايت تكريم بيماران و اخلاق مداري
نحوه پذيرش

* پذيرش از طريق مصاحبه و تاييد مديريت پرستاري و مديريت نيروي انساني دانشگاه انجام خواهد شد.

داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمايند.  


 

 

سایت های مرتبط