استخدام مربي پيش دبستاني يك مهد كودك واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/5/10

کد :91430

يك مهد در محدوده ونك  تهران با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
🔻 مربي پيش دبستاني -    خانم   
    داراي مدرك كارشناسي ارشد مرتبط
    خود جوش و با انگيزه
    آگاه به مسائل آموزشي و تربيتي كودك با قابليت كار تيمي

➖ايميل: rouzbeh.ins@gmail.com

 

 

سایت های مرتبط