استخدام چند رديف شغلي يك شركت نيروگاهي معتبر واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/5/10

کد :91431

يك شركت نيروگاهي در تهران با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد : 

فوق ديپلم يا ليسانس برق

فوق ديپلم يا ليسانس مكانيك

تكنسين تاسيسات

                                                          ايميل: satrap.niro@gmail.com  


 

 

سایت های مرتبط