استخدام گسترده يك شركت معتبر مهندسي و عمراني در استان هاي البرز و فارس

تاریخ انقضا :1398/5/10

کد :91463

 يك شركت معتبر مهندسي و عمراني در راستاي تكميل كادر نيروي انساني پروژه هاي خود در استان هاي البرز  و فارس، از افراد واجد شرايط و مستعد با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند رزومه هاي خود را با درج كد پست درخواستي درموضوع ايميل به آدرس الكترونيكي  hr1396hr@gmail.com  ارسال نمايند.
رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرجنسيتحداقل سابقه (سال)استان محل خدمت
 1 ديپلم، کاردان، کارشناس ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط سرپرست اجرا- کارشناس اجرایی ( کد پست 61 )  مرد 5 البرز
 2 کارشناس ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط سرپرست دفتر فنی - کارشناس دفتر فنی ( کد پست 62) مرد 5 فارس
 3 کارشناس ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط سرپرست - کارشناس امور قراردادها ( کد پست 63 )  مرد 5 البرز
 4 کارشناس ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط سرپرست- کارشناس کنترل پروژه ( کد پست 64 ) مرد 3 فارس
 5 کارشناس ليسانس حسابداري يا ساير رشته هاي مرتبط سرپرست مالی - حسابدار ( کد پست 65 )  مرد 3 البرز
 6 کارشناس ليسانس رشته هاي مرتبط، ديپلم سرپرست انبار - انباردار ( کد پست 66 )  مرد 5 البرز
 7 ديپلم ديپلم به بالا سرپرست پشتیبانی- مسئول خرید ( کد پست 67 )  مرد 7 فارس
 8  ليسانس رشته هاي مرتبط سرپرست اداری - کارشناس اداری ( کد پست 68 )  مرد 3 البرز
 9 ديپلم ديپلم خدمات ( کد پست 681 )  مرد 5 البرز
 10 کارشناس كارشناس ايمني و بهداشت حرفه اي ( كد پست 69 )  سرپرست HSE افسر HSE مرد 5 فارس
 11 کارشناس ليسانس نقشه برداري سرپرست نقشه برداری - نقشه بردار ( کد پست 71 )  مرد 3 فارس
 12 ديپلم، کاردان، کارشناس ليسانس مرتبط-فوق ديپلم/ ديپلم صنعتي سرپرست برق و تاسیسات - تاسیساتی ( کد پست 72 )  مرد 5 البرز
 13 کاردان، کارشناس ليسانس / فوق ديپلم فني سرپرست ماشین آلات ( کد پست 73 )  مرد 15 البرز
 14 کاردان، کارشناس ليسانس / فوق ديپلم فني دفتر فنی ماشین آلات ( کد پست 731 )  مرد 5 فارس
 15 ديپلم، کاردان فوق ديپلم فني - ديپلم سرپرست تعمیرگاه - تعمیرکار سرویس کار ( کد پست 732 )  مرد 5 البرز
 16 زير ديپلم سواد خواندن و نوشتن داراي گواهينامه پايه1 / ويژه راننده/ اپراتور ماشین آلات ( کد پست 733 )  مرد 10 فارس

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط