استخدام چند رده شغلي يك شركت معتبر واقع در استان خوزستان

تاریخ انقضا :1398/5/26

کد :91607

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر پرسنلي خود در استان خوزستان از افراد بومي واجد شرايط زير در آبادان و خرمشهر دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس مكانيك آقا  
ليسانس مكانيك (كيه گرايش ها)

تكنسين مكانيك آقا  
فوق ديپلم مكانيك
آشنا با تجهيزات دوار(پمپ ها ، گير بكس هاو ...)
داراي سابقه كار مرتبط

كارگر آقا  
ديپلم
آشنا با تجهيزات دوار (پمپ ها ، گير بكس ها و ...)
آشنا با اتصالات صنعتي ،داراي سابقه كار مرتبط

ارسال رزومه تا تاريخ 98/5/10 : mechanical.cv.afz@gmail.com

 

سایت های مرتبط