استخدام يك شركت فني مهندسي معتبر واقع در استان لرستان

تاریخ انقضا :1398/5/26

کد :91647

 به مهندس نقشه برداري آقا، كارشناس نقشه برداري با ۳ سال سابقه كار مرتبط ابنيه بتني جهت يك شركت پيمانكاري معتبر در شهرستان پلدختر نيازمنديم.
آدرس ايميل: engineering@samanmohit.ir
 

 

سایت های مرتبط