استخدام مسئول برنامه ريزي توليد يك شركت معتبر واقع در مشهد

تاریخ انقضا :1398/5/26

کد :91652

به مسئول برنامه ريزي توليد با تحصيلات كارشناس مهندسي صنايع / صنايع چوب ، آقا با مدرك ليسانس در شركت معتبر در مشهد نيازمنديم.
آدرس ايميل: estekhdamimordad98@gmail.com
 

 

سایت های مرتبط