استخدام 5 رديف شغلي جهت يك شركت بزرگ توليدي در شيراز

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91679

 يك شركت بزرگ توليدي براي تكميل نيروي انساني خود در محل كارخانه واقع در شهرك صنعتي بزرگ شيراز به افراد ذيل نيازمند است:

1 رييس حسابداري – جنسيت: 1 نفر آقا / خانم
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي حسابداري
داراي حداقل 3 سال سابقه سرپرستي حسابداري در شركت هاي توليدي
مسلط به استاندارد هاي حسابداري
مسلط بر نرم افزار حسابداري راهكاران
2 كارشناس حسابداري مالي / صنعتي – جنسيت: 3 نفر آقا / خانم
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي حسابداري
داراي حداقل يك سال سابقه كار مفيد
آشنا با نرم افزارهاي حسابداري ترجيحا راهكاران
3 كارشناسي مهندسي صنايع – جنسيت: 2 نفر آقا / خانم
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي مهندسي صنايع / مديريت صنعتي
داراي حداقل 2 سال سابقه كار مفيد
آشنا با نرم افزارهاي برنامه ريزي و كنترل توليد راهكاران
4 كارمند فروش و بازاريابي – جنسيت: 2 نفر آقا / خانم
مدرك تحصيلي: حداقل فوق ديپلم رشته هاي مرتبط
داراي حداقل يك سال سابقه كار مفيد در زمينه امور فروش و بازاريابي
5 ثبت اطلاعات – جنسيت: 4 نفر خانم
مدرك تحصيلي: حداقل فوق ديپلم
داراي حداقل 1 سال سابقه كار مفيد
مسلط به ICDL

لذا از متقاضيان واجد شرايط درخواست مي شود رزومه خود را به آدرس ايميل اعلام شده ارسال نمايند.
ايميل: resume.tsh98@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط