استخدام جديد و گسترده در دانشگاه سما استان كرمان

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91742

 معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي (سما) دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمان، به منظور تكميل كادر خدمتگزار و نگهبان-سرايدار مورد نياز خود در مدارس شهرستان هاي كرمان، بم، انار، رفسنجان و سيرجان، تعداد محدودي نيروي انساني زن و مرد را به صورت «قراردادي كار معين» دعوت به همكاري مي نمايد.

داوطلبان مي توانند پس از مطالعه و آگاهي از شرايط اعلام شده، نسبت به دريافت و تكميل فرم ثبت نام مندرج اقدام و حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۵/۱۰ به معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي (سما) دانشگاه آزاد اسلامي شهر مورد تقاضا تحويل نمايند.

تذكر: داوطلبان مي بايست مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ريال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره ۰۱۰۶۸۹۰۵۰۱۰۰۹ به نام درآمد دبيرخانه شوراي نظارت و هماهنگي سما استان كرمان واريز و تصوير فيش مربوطه را به همراه مدارك جهت تشكيل پرونده حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۵/۱۰ به معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي (سما) واحد مربوطه تحويل نمايند.                                                جهت دانلود متن كامل آگهي اينجا كليك نماييد

                                                 جهت دانلود فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط