فراخوان جذب استاد در دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) واقع در خراسان رضوي ، سال 98

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91743

 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) از جذب استاد حق التدريس در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)؛ : دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) در راستاي ارتقاي كيفي كادر اساتيد خود، در نظر دارد در نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 نسبت به جذب استاد حق التدريس اقدام نمايد.

فارغ التحصيل بودن از دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي، حداقل سه سال سابقه تدريس مفيد و آشنايي با زبان انگليسي را از جمله شرايط اوليه براي اساتيد بيان كرد.

كليه متقاضيان واجد شرايط جهت تدريس در رشته هاي فني و مهندسي، ادبيات و علوم انساني، مديريت و حسابداري، هنر و معماري مي توانند به آدرس الكترونيكي http://edureg.imamreza.ac.ir مراجعه و ثبت نام نمايند.

شركت در اين فراخوان هيچ گونه تعهد استخدامي و يا جذب را براي اين دانشگاه نخواهد داشت و متقاضياني كه صلاحيت استادي ايشان به تاييد نهايي دانشگاه مي رسد، مجاز به همكاري با دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) در قالب قرارداد حق التدريس خواهند بود.

 

سایت های مرتبط