استخدام چند رده شغلي يك شركت معتبر در زمينه پليمر واقع در شهرك صنعتي مباركه اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91748

 يك شركت معتبر در زمينه پليمر واقع در شهرك صنعتي مباركه جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

1مهندس صنايع -  مطلقا آقا - ليسانس يا فوق ليسانس صنايع  - آشنايي با اكسل - آموزش پذير ( ترجيحا دانشگاه دولتي)

حداكثر 32 سال

2كارشناس تضمين كيفيت ترجيحا آقا - ليسانس آمار  - سه سال سابقه كار آماري

آشنايي با اكسل

حداكثر 30 سال

3كارشناس حسابداري آقا/ خانم - ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري -حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

ترجيحا دانشگاه دولتي

حداكثر 35 سال

4كارشناس نرم افزار كامپيوتر - آقا/ خانم - فوق ديپلم يا ليسانس كامپيوتر - آشنا به شبكه 

نصب نرم افزار و سخت افزار سيستم

حداكثر 30 سال

5راهبر سيستم هاي يكپارچه آقا/ خانم - ليسانس يا فوق ليسانس كامپيوتر 

آشنايي كامل با فرآيندهاي سازماني و نرم افزار هاي يكپارچه (ERP)

آشنايي با SQLSERVER

آشنايي با همكاران سيستم

آشنائي با فرآيندهاي سازماني

حداكثر 40 سال

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل: h.r.resumesps@gmail.com
 

 

 

سایت های مرتبط