استخدام هشت رديف شغلي براي يك شركت معتبر توليدي در قزوين

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91804

 يك شركت معتبر توليدي واقع در قزوين در راستاي تحول راهبردي و توسعه كمي و كيفي از نيروهاي مجرب، فعال با انگيزه پر تلاش و برخوردار از روحيه كار تيمي و داراي روحيه مقاوم در فراز و نشيب هاي كاري و برخورداري از توان جسمي مناسب براي تصدي مشاغل ذيل از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد:

1 مدير اجرايي – مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد يا كارشناسي صنايع، مكانيك، مديريت صنعتي
– استان محل خدمت: قزوين
– ده سال تجربه مرتبط
– آشنايي با فرآيند توليد
– تسلط كافي به شيوه هاي مديريت نوين، توانايي هدايت و سرپرستي پرسنل، آشنا به امور كنترل پروژه، برنامه ريزي توليد و بهره وري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي به همه فعاليت ها و عمليات توليد
– آشنايي به قوانين كار، ايمني و بهداشت
2 مسئول PM – مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد يا كارشناسي مكانيك
– استان محل خدمت: قزوين
– پنج سال تجربه مرتبط
– آشنايي با برنامه ريزي PM  آرشيو فني
3 كارشناس ارشد مالي – مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد يا كارشناسي حسابداري
– استان محل خدمت: قزوين
– مسلط به نرم افزارهاي كاربردي مالي
– مسلط به نرم افزارهاي office
– مسلط به قوانين مالياتي ، دفاتر دارايي و اظهانامه هاي مالياتي
– مسلط به حسابداري صنعتي و قيمت تمام شده
4 مدير اداري – مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد يا كارشناسي مرتبط
– استان محل خدمت: قزوين
– تسلط به قانون كار، تسلط يه قوانين بيمه تأمين اجتماعي
– تسلط در انعقاد قرارداد هاي كاري و پيمانكاري
– توانمندي در تعامل خوب با ارگانهاي ذيربط
5 آشپز ماهر جهت طبخ غذا – ده سال سابقه مرتبط و آشنايي كامل با طبخ انواع غذاهاي ايراني و خارجي
– استان محل خدمت: قزوين
6 مسئول تداركات كارخانه – مدرك تحصيلي: كارشناسي
– استان محل خدمت: قزوين
– پنج سال سابقه كار مرتبط
7 نگهباني و حراست كارخانه – مدرك تحصيلي: حداقل ديپلم
– استان محل خدمت: قزوين
– پنج سال سابقه مرتبط
– داراي گواهينامه ليفتراك و دوره هاي آتش نشاني
8 مسئول آزمايشگاه – مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد يا كارشناسي شيمي
– استان محل خدمت: قزوين
– داراي سابقه در زمينه ساخت و تركيب رنگ و چاپ و استاندارد و صنايع غذايي

لطفا رزومه خود را به ايميل اعلام شده ارسال نماييد.

ارسال رزومه به آدرس: iranjob097@gmail.com

 

سایت های مرتبط