استخدام كارشناس ايمني يك هتل برج مسكوني در مشهد

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91812

 به كارشناس HSE آقا با ليسانس ايمني يا بهداشت محيط با ۳ سال سابقه كار در هتل برج مسكوني باران ۳ در مشهد نيازمنديم.
آدرس ايميل: sayeh.estekhdam@gmail.com
 

 

 

سایت های مرتبط