استخدام 19 رديف شغلي يكي از شركت هاي زير مجموعه گلرنگ در سه استان كشور

تاریخ انقضا :1398/6/18

کد :91838

شركت گلبرگ غذايي كوروش يكي از شركت­ هاي تابعه گروه صنعتي گلرنگ جهت تكميل نيروي انساني خود در استان هاي تهران، فارس و سيستان بلوچستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
۱ مدير صادرات ۱ كارشناسي ارشد ترجيحا”مديريت بازرگاني ۵سال تهران
۲ كارشناس صادرات ۲ كارشناسي ترجيحا”مديريت بازرگاني ۲سال
۳ مدير بازاريابي داخلي / خارجي ۱ كارشناسي ارشد بازاريابي ۵سال
۴ كارشناس بازاريابي داخلي / خارجي ۲ كارشناسي بازاريابي ۲سال
۵ مدير كنترل كيفيت ۱ كارشناسي ارشد صنايع غذايي ۵سال
۶ كارشناس كنترل كيفيت ۱ كارشناسي صنايع غذايي ۲سال
۷ سرپرست حسابداري صنعتي ۱ كارشناسي ارشد حسابداري ۵سال
۸ كارشناس حسابداري صنعتي ۲ كارشناسي حسابداري صنعتي-ديپلم رياضي ۲سال
۹ كارشناس فني ۱ كارشناسي مكانيك ۵سال شيراز
۱۰ كارشناس حسابداري صنعتي ۲ كارشناسي حسابداري صنعتي-كه داراي ديپلم رياضي باشد ۲سال
۱۱ انباردار ۱ كارشناسي حسابداري ۲سال
۱۲ راننده ليفتراك ۱ كارداني ۲سال
۱۳ كارگر(مهارت در رب پزي) ۵ ديپلم ۲سال
۱۴ مدير كارخانه ۲ كارشناسي ارشد مديريت ۵سال چابهار
۱۵ مدير توليد ۲ كارشناسي ارشد صنايع ۲سال
۱۶ كارشناس حسابداري صنعتي ۲ كارشناسي حسابداري صنعتي ۲سال
۱۷ كارشناس كنترل كيفيت ۴ كارشناسي صنايع غذايي ۲سال
۱۸ مسئول آزمايشگاه ۲ كارشناسي صنايع غذايي ۲سال
۱۹ انباردار ۲ فوق ديپلم رياضي-كارشناسي حسابداري ۲سال
داوطلبان واجد شرايط ميتوانند حداكثر تا مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ رزومه و مدارك و سوابق خود را به ايميل زير ارسال  كنند.
آدرس ايميل: hr@golbargfood.com

 

 

سایت های مرتبط