استخدام چندين رديف شغلي يك شركت معتبر مهندسي و عمراني در استان هاي البرز و فارس

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91844

 يك شركت معتبر مهندسي و عمراني در راستاي تكميل كادر نيروي انساني پروژه هاي خود در استان هاي البرز  و فارس، از افراد واجد شرايط و مستعد با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند رزومه هاي خود را با درج كد پست درخواستي درموضوع ايميل به آدرس الكترونيكي  hr1396hr@gmail.com  ارسال نمايند.
كد پست  - عنوان شغلي - مدرك تحصيلي  - سابقه كار در پروژه هاي عمراني (سال)
61 سرپرست اجرا- كارشناس اجرايي ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط 10 سال - 5 سال 
62 سرپرست دفتر فني - كارشناس دفتر فني ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط 10 سال - 5 سال 
63 سرپرست - كارشناس امور قراردادها ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط 10 سال - 5 سال 
64 سرپرست- كارشناس كنترل پروژه ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط 7 سال - 3 سال 
65 سرپرست مالي - حسابدار ليسانس حسابداري يا ساير رشته هاي مرتبط 7 سال - 3 سال 
66 سرپرست انبار - انباردار ليسانس رشته هاي مرتبط، ديپلم 10 سال - 5 سال 
67 سرپرست پشتيباني- مسئول خريد ديپلم به بالا 10 سال - 7 سال 
68 سرپرست اداري - كارشناس اداري ليسانس رشته هاي مرتبط 7 سال - 3 سال 
681 خدمات ديپلم 5 سال 
69 سرپرست HSE - افسر HSE كارشناس ايمني و بهداشت حرفه اي 10 سال - 5 سال 
71 سرپرست نقشه برداري - نقشه بردار ليسانس نقشه برداري 7 سال - 3 سال 
72 سرپرست برق و تاسيسات - تاسيساتي ليسانس مرتبط-فوق ديپلم/ ديپلم صنعتي 10 سال - 5 سال 
73 سرپرست ماشين آلات ليسانس / فوق ديپلم فني 15 سال 
731 دفتر فني ماشين آلات ليسانس / فوق ديپلم فني 5 سال 
732 سرپرست تعميرگاه - تعميركار سرويس كار فوق ديپلم فني - ديپلم 10 سال - 5 سال 
733 راننده/ اپراتور ماشين آلات سواد خواندن و نوشتن - داراي گواهينامه پايه1 / ويژه 10 سال 

 

 

سایت های مرتبط