فراخوان جذب نيروي امريه سربازي در مركز افكارسنجي دانشجويان ايران(ايسپا) تهران

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91845

فراخوان جذب نيروي امريه رشته مديريت بازرگاني(گرايش بازاريابي)

مركز افكارسنجي دانشجويان ايران(ايسپا) از فارغ‎التحصيلان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد رشتـــه مديــريت بــازرگــاني(گرايش بــازاريــابي)  كه آمـــاده خدمت نظــام وظيفـــه مي‎بـــاشند، جهت گــذراندن خدمت وظيفـــه عمـــومي اقـــدام به پذيرش نيروي امـريـــه سربازي مي‎نمـــايد. 
متقاضيان مي‎توانند رزومه و سوابق خود را به آدرس پست الكترونيكي Info@ispa.ir ارسال نمايند. پس از بررسي سوابق از افراد واجد شرايط دعوت به مصاحبه به‎عمل خواهد آمد.   

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط