استخدام جديد و گسترده شركت بيمه پاسارگاد(سهامي عام) در شهر تهران و شهرستان هاي سراسر كشور

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91848

شركت بيمه پاسارگاد(سهامي عام) سرمايه انساني مورد نياز خود در شهر تهران و شهرستان هاي نامبرده در زير را از طريق آزمون كتبي و مصاحبه به همكاري دعوت مي نمايد.
واجدين شرايط مندرج در بند «الف» ، «ب» و «ج» مي توانند نسبت به ثبت نام الكترونيكي حداكثر تا تاريخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ اقدام نمايند.
شايان ذكر است پس از پايان ثبت نام اوليه ظرف يك هفته درخواست ها بررسي و نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش و همچنين زمان تكميل مدارك متقاضيان انتخاب شده و برگزاري آزمون و مصاحبه از طريق پيامك به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
الف.شرايط عمومي :

۱- سلامت جسماني و رواني
۲- عدم سوء پيشينه كيفري
۳- عدم اعتياد به مواد مخدر
۳- اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور
۴- دارا بودن گواهي نامه موقت،يا دانشنامه پايان تحصيلات در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز از دانشگاه هاي معتبر با حداقل معدل ۱۵
۵- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه،يا كارت معافيت غيرپزشكي دائم براي متقاضيان مرد
۶- آشنائي كامل با مهارت هاي هفتگانه رايانه اي(ICDL)
۷- نداشتن محدوديت جهت اشتغال به كار در بيمه پاسارگاد
۸- حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ۲۷ سال (متولدين ۱۳۷۱ و بعد از آن) و كارشناسي ارشد ۳۰ سال (متولدين ۱۳۶۸ و بعد از آن) و براي دارندگان سوابق تجربي مرتبط با شغل مورد تقاضا ۳۲سال (متولدين ۱۳۶۶ و بعد از آن) مي باشد.
۹- مقيم بودن متقاضي در استان مورد تقاضا و ترجيحا شهرستان مورد تقاضا
با توجه به اينكه رزومه شما پس از ارسال در سيستم جامع ثبت مي شود، از ارسال درخواست براي بيش از يك فرصت شغلي خودداري فرماييد.
ب.شرايط اختصاصي لازم براي رديف هاي۱ الي۵:
حداقل ۴ سال سابقه كار در زمينه بيمه هاي مهندسي كارشناسي/كارشناسي ارشد مديريت بيمه يا مجموعه مديريت ۲ تهران ۱

حداقل ۴ سال سابقه كار در زمينه بيمه هاي اتكايي كارشناسي/كارشناسي ارشد مديريت بيمه يا مجموعه مديريت ۲ تهران ۲

حداقل ۴ سال سابقه كار در بازار سرمايه كارشناسي/كارشناسي ارشد مديريت مالي يا حسابداري/اقتصاد ۲ تهران ۳

حداقل ۴ سال سابقه كار حسابرسي كارشناسي/كارشناسي ارشد مديريت مالي يا حسابداري/حسابرسي ۲ تهران ۴

كارشناسي/كارشناسي ارشد حقوق ۲ تهران ۵
ج.شرايط اختصاصي لازم براي رديف هاي ۶ الي ۳۹:


مهندسي برق / تأسيسات مهندسي عمران كارشناسي ۲ تهران ۶

حسابداري كارشناسي ۴ تهران ۷

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱۶ تهران ۸

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد حقوق كارشناسي ۱ زنجان ۹

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد حقوق كارشناسي ۱ ۱ گرگان ۱۰

مديريت بيمه (كارشناس خسارت) مكانيك خودرو كارشناسي ۲ تربت حيدريه ۱۱

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۴ مشهد ۱۲

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ سمنان ۱۳

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ گنبدكاوس ۱۴

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ تبريز ۱۵

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۲ همدان ۱۶

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ كرمانشاه ۱۷

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۲ سنندج ۱۸

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ ايلام ۱۹

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۳ رشت ۲۰

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ آستارا ۲۱

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ بندرانزلي ۲۲

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۲ لاهيجان ۲۳

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۲ اهواز ۲۴

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ آبادان ۲۵

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ ساري ۲۶

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ آمل ۲۷

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ بابل ۲۸

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ بهشهر ۲۹

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ تنكابن ۳۰

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ چالوس ۳۱

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ اروميه ۳۲

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ مياندوآب ۳۳

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۳ قم ۳۴
مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ خرم آباد ۳۵

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۲ ساوه ۳۶

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۴ كرج ۳۷

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ يزد ۳۸

مجموعه مديريت/ حسابداري/ اقتصاد مديريت بيمه كارشناسي ۱ بندرعباس ۳۹
 داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارسال درخواست فرم استخدام به آدرس الكترونيكي شركت : http://pasargadinsurance.ir/jobs/ مراجعه نماييد.
 

 

سایت های مرتبط