استخدام مهندس معدن يك شركت معتبر در زاهدان

تاریخ انقضا :1398/6/18

کد :91869

 يك شركت جهت تكميل كادر كارشناسي خود، به يك مهندس معدن جهت كار در زاهدان نيازمند است. كارجويان محترم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
csb.resume@gmail.com

 

سایت های مرتبط