استخدام 8 رديف شغلي يك شركت معتبر توليدي واقع در قزوين

تاریخ انقضا :1398/6/19

کد :91874

 يك شركت معتبر توليدي واقع در قزوين در راستاي تحول راهبردي و توسعه كمي و كيفي از نيروهاي مجرب، فعال با انگيزه پر تلاش و برخوردار از روحيه كار تيمي و داراي روحيه مقاوم در فراز و نشيب هاي كاري و برخورداري از توان جسمي مناسب براي تصدي مشاغل ذيل از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻عناوين شغلي
🔹مدير اجرايي
🔹مسئول PM
🔹كارشناس ارشد مالي
🔹مدير اداري
🔹آشپز ماهر جهت طبخ غذا
🔹مسئول تداركات كارخانه
🔹نگهباني و حراست كارخانه
🔹مسئول آزمايشگاه

لطفا رزومه خود را به ايميل اعلام شده ارسال نماييد.

ايميل:  iranjob097@gmail.com

 

سایت های مرتبط