استخدام 6 رديف شغلي يك شركت بزرگ صنايع شيميايي واقع در استان فارس

تاریخ انقضا :1398/6/19

کد :91879

 شركت بزرگ صنايع شيميايي آبنوس جهت تكميل كادر خود در استان فارس از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

1حسابدار  (جهت امور مالياتي و بودجه) - خانم / آقا
حداقل كارداني حداقل 3 سال

2حسابدار(آشنا به امور توليدي) - آقا
حداقل كارداني حداقل 3 سال

3كارپرداز - آقا
حداقل ديپلم حداقل 3 سال

4مهندس شيمي - آقا
حداقل ليسانس-

5مهندس شيمي - آقا
حداقل ليسانس حداقل 3 سال

6مهندس برق - آقا
حداقل ليسانس حداقل 3 سال

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل: company.abnos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط