استخدام جديد در دانشگاه فرهنگيان استان ايلام

تاریخ انقضا :1398/5/18

کد :91893

 دانشگاه فرهنگيان استان ايلام در نظر دارد جهت تأمين بخشي از نيرو‌هاي آموزشي مورد نياز خود، حداكثر چهار نفر از فرهنگيان داوطلب را به مدت يك سال به عنوان مامور آموزشي در سال تحصيلي ۹۹-۹۸ جذب نمايد.
شرايط شركت در اين فراخوان به شرح ذيل مي‌باشد :  
۱- استخدام رسمي در وزارت آموزش و پرورش و شاغل در استان ايلام
۲- داراي مدرك تحصيلي دكتري تخصصي از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۳- اعمال مدرك دكتراي تخصصي در حكم كارگزيني داوطلب
۴- داراي حداقل پنج سال سابقه فعاليت آموزشي
۵- داشتن حداقل يك سال فرصت ماندگاري در آموزش و پرورش
۶- كسب گواهي صلاحيت تدريس از كميته تعيين صلاحيت دانشگاه
۷- اخذ موافقت از آموزش و پرورش استان ايلام جهت مأمور شدن

رشته‌هاي مورد نياز به ترتيب اولويت عبارت اند از:
۱. مجموعه گرايش‌هاي علوم تربيتي حداكثر دو نفر، مرد يا زن
۲. زبان و ادبيات فارسي كليه گرايش‌ها حداكثر يك نفر مرد يا زن
۳. روانشناسي كليه گرايش‌ها حداكثر يك نفر مرد يا زن
۴. هنر كليه گرايش‌ها حداكثر يك نفر مرد يا زن

براي رشته‌هاي هنر داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد كافي است.

متقاضيان مي‌توانند مدارك مورد نياز را كه شامل تصوير حكم كارگزيني كه در آن مدرك دكتري تخصصي درج شده باشد و تصوير گواهينامه يا دانشنامه فارغ‌التحصيلي مدرك دكتري خود را حداكثر تا تاريخ ۱۸ مرداد سال جاري به آدرس m.hosseinirad۸۵@gmail.com ارسال نمايند.

 

سایت های مرتبط