استخدام حسابدار مالي و حسابدار فروش جهت يك شركت معتبر در كرج

تاریخ انقضا :1398/6/19

کد :91896

 به حسابدار مالي مسلط به سيستم حقوق و دستمزد، حسابداري خزانه و امور بيمه اي و ماليات، مسلط به نرم افزارهاي مالي ترجيحاً رايورز، داراي حداقل ۴ سال سابقه كار مرتبط و حسابدار فروش مسلط به اوراكل، مسلط به نرم افزارهاي مالي ترجيحاً رايورز، داراي حداقل ۴ سال سابقه كار مرتبط جهت يك شركت معتبر در زمينه توليد قطعات پليمري خودرو در كرج نيازمنديم.
آدرس ايميل: employ1398@yahoo.com
 

 

سایت های مرتبط