استخدام يك شركت توليدي معتبر واقع در استان مازندران

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :91925

شركت رسا جهت تكميل تيم برنامه ريزي يك شركت توليدي در استان مازندران،شهر بابل از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مسئول برنامه ريزي - با انگيزه و مستعد

هماهنگ كننده دپارتمان هاي مختلف

حداكثر سن: 35 سال

داراي مدرك ليسانس (زير شاخه مهندسي صنايع)

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال  نمايند.

ايميل: elyasskazemi1989@gmail.com 

 

سایت های مرتبط