استخدام گسترده و جديد دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خمين

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :91935

 شركت تعاوني تامين نيروي توانخواهان اراك در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خوددر دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خمين براساس مجوز شماره ۲۰۹/۹۵۹۲/د مورخ

۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۷معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري تعداد ۶ نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري مصاحبه تخصصي (در صورتيكه تعداد داوطلبين از ۲۰ نفر بيشتر باشد آزمون كتبي نيز برگزار خواهد شد)در رشته شغلي كاردان و كارشناس فوريت هاي پزشكي با احراز  صلاحيت هاي عمومي و بر اساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي مصوب ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۷۵  مجلس شوراي اسلامي تحت پوشش شركت پيمانكاري براي خدمت در پايگاه اورژانس جديد دهنو  در قالب خريد خدمات به شرح ذيل دعوت به همكاري نمايد.

جدول مشاغل مورد نياز:

۱ كاردان يا كارشناس فوريت هاي پزشكي مرد - دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي فوريت هاي پزشكي ،پرستاري، هوشبري وهمچنين دارابودن گواهينامه رانندگي معتبر - ۶ نفر

مهلت ثبت نام : متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از تاريخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۹۸ لغايت ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

                                                                     جهت مشاهده متن آگهي استخدام اينجا كليك نماييد

                                                                                 جهت ثبت نام اينجا كليك نماييد 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط