استخدام كارشناس شيمي آقا در آزمايشگاه مواد نفتي واقع در بندرعباس

تاریخ انقضا :1398/6/23

کد :91958

به يك نيروي آقا بومي با مدرك تحصيلي كارشناس شيمي يا مهندس شيمي در تمامي گرايش ها جهت كار در آزمايشگاه مواد نفتي واقع در شهرك صنعتي خليج فارس در بندرعباس نيازمنديم.
آدرس ايميل: estekhdam.qc1398@gmail.com

 

سایت های مرتبط