استخدام جديد بانك گردشگري در تهران

تاریخ انقضا :1398/6/23

کد :91967

 بانك گردشگري به منظور تأمين و تكميل سرمايه انساني مورد نياز خود براي اداره امنيت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين پست سازماني رييس شعبه، از واجدين شرايط پس از ثبت نام الكترونيكي، بر اساس اولويت‌هاي مورد نياز و پذيرش در مصاحبه، دعوت به همكاري مي‌نمايد.
🔻شرايط شغل كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات
🔹استان مورد نياز: تهران
🔹مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي_ارشد
🔹عناوين شغلي مورد نياز: كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات
🔹رشته تحصيلي مورد نياز: مهندسي كامپيوتر
🔹سن مورد نياز: حداقل 25 سال براي مقطع كارشناسي و حداكثر 30 سال براي مقطع كارشناسي ارشد
🔹جنسيت مورد نياز: آقا

🔻شرايط شغل رييس شعبه
🔹استان مورد نياز: تهران
🔹مدرك تحصيلي مورد نياز: حداقل كارشناسي
🔹عناوين شغلي مورد نياز: رييس شعبه
🔹سن مورد نياز: حداكثر 58 سال

https://www.tourismbank.ir/543/deafult.aspx
 

 

 

سایت های مرتبط