آموزشگاه صنايع دريايي آراد برگزار مي كند ،آموزش حرفه اي غواصي صنعتي و اشتغال در صنعت دريا

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92027

 آموزشگاه صنايع دريايي آراد برگزار مي كند:  
آموزش حرفه اي غواصي صنعتي
اشتغال در صنعت دريا
با ارائه مدرك بين المللي از سازمان فني و حرفه اي
شروع دوره : 98/6/10
محل آموزش: جزيره هرمز
مدت دوره: 336 ساعت

ارائه خدمات رايگان در طول دوره  شامل:
اقامت در طول دوره آموزشي
دريافت گواهينامه غواصي ورزشي CMAS يك دست وتسوت (لباس غواصي)
لاگ بوك (دفترچه ثبت غواص)
آقايان و خانم هاي علاقمند مي توانند جهت ثبت نام در اين دوره  با تلفن  0912936469 تماس حاصل نمايند
معرفي افراد داراي معدل بالا  در پايان دوره به شركت هاي فعال  در صنعت دريايي
 

 

 

سایت های مرتبط