استخدام 6 رديف شغلي يك شركت معتبر واقع در استان اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92051

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان، واقع در شهرك صنعتي مباركه از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

1 سرپرست خريد آقا و خانم

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

ليسانس/ ارشد ، مكانيك و بازرگاني، صنايع

2 كارشناس_فني و مهندسي آقا و خانم

جهت انجام امور آزمايشگاهي

ليسانس/ارشد شيمي ، پليمر و صنايع

حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط

3 كارشناس حسابداري صنعتي آقا و خانم(حداقل يكسال سابقه كار و رشته حسابداري)

4 تكنسين تراشكاري و فرزكار و PLCآقا

5 كارشناس آمار آقا و خانم

حداقل يكسال سابقه كار

ليسانس صنايع / آمار

6 كارشناس صنايع آقا-

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل: hr@isfahanmoghadam.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط