استخدام يك شركت توليدي معتبر در مشهد

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92052

 به فوق ديپلم و ليسانس برق آشنا به مونتاژ و سيم كشي تابلو برق جهت كار در شركت توليدي در مشهد نيازمنديم. 

ارسال رزومه به ايميل: pc.electrical121@gmail.com

 

سایت های مرتبط