استخدام شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان (تمديد مهلت ثبت نام)

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92076

 اصلاحيه و تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدامي شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان
حداكثر سن مجاز براي داوطلبان ديپلم و فوق ديپلم ۳۰ سال (متولدين ۶۸/۰۵/۰۴ و بعد از آن) براي داوطلبان ليسانس ۳۲ (متولدين ۶۶/۰۵/۰۴ و بعدازآن) مي باشد.

مهلت ثبت نام و ويرايش اطلاعات ثبت شده تا تاريخ ۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶ مي باشد.

داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد.  


 

سایت های مرتبط