استخدام كارشناس حسابداري مديريت و كارشناس حسابداري مالي

تاریخ انقضا :1398/5/24

کد :92082

يك شركت در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:


كارشناس حسابداري مديريت:
الزامات:
• حداقل ليسانس حسابداري ترجيحا دانشگاه دولتي 
• تسلط بر نرم افزار Ms Office
• حداقل يك سال سابقه كار 
• تسلط نسبي به زبان انگليسي 
شرح وظايف:
• تهيه صورت هاي مالي ماهانه 
• تجزيه و تحليل گزارشات مالي 
• تدوين فرآيندهاي سازماني استاندارد
• كنترل و نظارت بر عمليات سازمان 
• كنترل و بررسي روندهاي بودجه و تحليل انحرافات 
• استان و شهر مورد نياز : تهران 

كارشناس حسابداري مالي:
الزامات :
• حداقل ليسانس حسابداري ترجيحا دانشگاه دولتي 
• تسلط بر نرم افزار Ms Office 
• حداقل يك سال سابقه كار مرتبط 
• تسلط نسبي به زبان انگليسي 
شرح وظايف :
• به روز كردن حساب هاي تامين كنندگان و رسيدگي هاي مربوطه 
• حسابداري سفارشات خارجي 
• بستن حساب هاي ماهانه و كمك به تهيه صورت هاي مالي ماهانه 
• ارائه گزارش هزينه هاي پروژه و طرح ها 
• پيگيري امور مربوطه از بيرون سازمان 
• ارائه گزارش به مدير مربوطه 

واجدين شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند:
آدرس ايميل : hr.varianpharmed@gmail.com 
 


 

 

سایت های مرتبط