استخدام يك شركت معتبر نيروگاهي واقع در استان اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92126

 به كارشناس برنامه ريزي و كنترل توليد با مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي صنايع با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط مسلط به برنامه ريزي و كنترل توليد (آقا) حداقل 24 و حداكثر 32 سال سن جهت شركت معتبر نيروگاهي در اصفهان نيازمنديم.

ذكر عنوان شغلي مورد نظر در موضوع ايميل الزامي است.

ايميل: Hr-jazb@outlook.com
 

 

 

سایت های مرتبط