استخدام يك شركت حوزه تجارت بين الملل فولاد در تهران

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92174

 شركت تجارت بين المللي فولاد حاميران جهت تكميل كادر اداري خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حسابدار خانم

   مدرك تحصيلي ليسانس حسابداري
   آشنايي با نرم افزارهاي حسابداري
   آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
   آشنايي با اصول حسابداري تنظيم دفاتر و بستن حسابها
   آشنا به امور محاسبات و پرداخت حقوق
   آشنا به دريافت صورت حساب بانكي و ثبت اسناد و مدارك
   حقوق توافقي
   بيمه تامين اجتماعي

محيط كار شركت اداري مي باشد و امنيت شغلي و اجتماعي همكاران از اولويت هاي شركت حاميران مي باشد.
داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را  با ذكر عنوان شغلي در عنوان به ايميل زير ارسال كنند .
آدرس ايميل: job@hamiransteel.com
 

 

 

سایت های مرتبط