استخدام گسترده و جديد شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي

تاریخ انقضا :1398/5/31

کد :92199

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره بر اساس موافقت هيئت مديره شركت تعداد 40 نفر را از بين دانش آموخته گان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (بومي استان آذربايجان غربي) از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره استخدام مي كند. 

داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت شركت مديريت برق آذربايجان غربي به آدرس : مجري آزمونwww.aherc.ir, وسايت شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي www.azarw.ppt.ir مراجعه نمايند.  


 

 

سایت های مرتبط