استخدام گسترده شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر در سيرجان كرمان

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92201

                             آگهي شناسايي و بكارگيري نيرو به صورت قرارداد پيمانكاري
شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابر در نظر دارد جهت تكميل خودروهاي مورد نياز خود در واحد ترانسپورت حمل ونقل سبك به صورت قرارداد پيمانكاري مطابق جدول زير از طريق برگزاري آزمون كتبي،مصاحبه تخصصي و روانشناسي به صورت قراردادي اقدام به جذب راننده نمايد. افراديكه متقاضي حضور  در آزمون مي باشند، مي توانند براي ثبت نام از تاريخ 20/5/1398 تا تاريخ 31/5/1398 به آدرس اينترنتي (www.hrdms.ir )مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط