استخدام نصاب و كمك نصاب

تاریخ انقضا :1398/6/3

کد :92213


به تعدادي نصاب و كمك نصاب جهت كار كامپوزيت به صورت روز مزد ساكن تهران نيازمنديم
تلفن
۰۹۱۹۰۳۴۵۶۴۴

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط