استخدام كارشناس ارشد شيمي- مشهد

تاریخ انقضا :1398/6/2

کد :92215

به يك نفر خانم با روابط عمومي خوب و گويش مناسب با مدرك كارشناسي ارشد شيمي پليمر يا تجزيه از دانشگاه معتبر جهت كار در آزمايشگاه كنترل كيفي در مشهد نيازمنديم.
تماس فقط در ساعات اداري
۰۹۱۵۵۶۸۳۲۲۱ 
 

 

سایت های مرتبط