كارشناس حسابداري

تاریخ انقضا :1398/6/4

کد :92219

شركت معتبر بازرگاني از كارشناس حسابداري , داراي مدرك كارشناسي حسابداري , با سه سال سابقه كار مرتبط , آشنايي بانرم افزارهاي حسابداري , مجموعه برنامه هاي office , در منطقه الهيه , دعوت به همكاري مي گردد.
holding.financial@ gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط