استخدام چرخكار خانم در شيراز

تاریخ انقضا :1398/6/3

کد :92224

به يك چرخ كار خانم ماهر و حرفه اي و كار كرده با چرخ سردوز پنج نخ نيازمنديم.ساعت كاري ۱ بعد از ظهر تا ۹ شب.دستمزد كار يك ميليون و پانصد هزار تومان.آدرس:بلوار حسابي هايپراستار
۰۹۱۷۶۵۷۱۹۰۴
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط