استخدام مكانيك ماشين سنگين

تاریخ انقضا :1398/6/3

کد :92226

مكانيك ماهرمخصوص , خودروهاي سنگين(تراك ميكسر , بنز)جهت شركت بتن سروش،خاوران
33495429 و 
33873871

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط