استخدام مهندس مكاميك - اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/5

کد :92228

يك واحد معتبر صنعتي يك مهندس مكانيك با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:
-آشنا با وسايل و ابزار اندازه گيري مانند كليس و ميكرومترو...
-آشنايي با نرم افزارهاي نقشه كشي
-ترجيحا تجربه در زمينه ساخت مخصوصا چرخ دنده
متقاضيان مي توانند رزومه يا هرگونه توضيحي را به ايميل ذيل ارسال نمايند.
employment.industrial.co@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط